9210877877, +91-11-24654512

About International Institute of Mass Media
 
Pay your Fee Online

 


 Rs.55,000/- (First Installment + Rs. 5000/- One Time Admission Charges)

 Rs.50,000/- First Installment

 Rs.25,000/- Second Installment

 Other Fee Amount
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Our Alumni
Jyoti Taneja Bhasin ABP NEWS Arif Rizwan NEWS NATION RAJU RAN ZEE NEWS ZEE NEWS CHANDER DD NEWS Amit Kumar 24 NEWS
 
Enquiry Form 
Videos

View More
 
 
Our Placements

Jyoti Bhashin

IIMM

Raju Raj

IIMM

Kumar Prityush

IIMM

Junaid Hashmi

IIMM

Sharique Nasim

IIMM

Amit Sharma

IIMM

Babita Gogia

IIMM

Juhi Nagar

IIMM

Manish Paul

IIMM

Sandeep Malik

IIMM

Mohmad Javed

IIMM

RJ Pranay

IIMM

Ankit Saxena

IIMM

Chayanika Nigam

IIMM

Nutun Kanwar

IIMM

Puja Gupta

IIMM

Afroz Alam

IIMM

Rahul Kadyan

IIMM

Lomas Jha

IIMM

Aprupa Devnath

IIMM

Akshay Rathore

IIMM

Ankit Anand

IIMM

Wasem Gashroo

IIMM

Nitin Dwivedi

IIMM

Rajiv Singh

IIMM

Iqwal Ahmed

IIMM

Lesh Gena

IIMM